💖𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐁𝐋𝐈𝐍𝐊𝐒🖤

 سلام بلینکز

به وبلاگ BLACKPINK خوش اومدید•-•

 اینجا وب اخبار بلک پینک 

^^ زیر مجموعه سایت𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤𝐩𝐢𝐧𝐤𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫𝐬2016.𝐛𝐥𝐨𝐠.𝐢𝐫^^

برای خواندن بیوگرافی بلک پینک     روی  𝐁𝐋𝐀𝐂𝐊𝐏𝐈𝐍𝐊 کلیک کنید

​​​​

 • ۳۰
 • نظرات بلینک [ ۱۵۰ ]
  • 𝑺𝑨𝑹𝑽𝑬𝑬𝑵 ♫︎♡︎
  • Wednesday 9 February 22
  • 16:28

  kpop rumors

  CLICK

  وب kpop rumors  فیلتر شده و این ادرس جدیدشونه

  CLICK

  یه سری به این پست وبشون بزنید راجب بلک پینکِ

 • ۲
 • نظرات بلینک [ ۰ ]
  • 𝑳𝒆𝒆 𝑺𝒖𝒏𝒐𝒐
  • Monday 4 July 22
  • 10:26

  BLACKPINK 2022/07/03

  اخبار مربوط به بلک پینک در ` 3 𝘑𝘶𝘭𝘺 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۴
 • نظرات بلینک [ ۴ ]
  • 𝑳𝒆𝒆 𝑺𝒖𝒏𝒐𝒐
  • Sunday 3 July 22
  • 22:52

  LISA 2022/07/03

  اخبار مربوط به لیسا  ` 3 𝘑𝘶𝘭𝘺 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۴
 • نظرات بلینک [ ۱ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Sunday 3 July 22
  • 20:45

  ROSE 2022/07/03

  اخبار مربوط به رزی ` 3 𝘑𝘶𝘭𝘺 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۱
 • نظرات بلینک [ ۰ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Sunday 3 July 22
  • 20:42

  BLACKPINK 2022/06/30

  اخبار مربوط به بلک پینک در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۴
 • نظرات بلینک [ ۱۷ ]
  • 𝑳𝒆𝒆 𝑺𝒖𝒏𝒐𝒐
  • Sunday 3 July 22
  • 17:30

  LISA 2022/06/30

  اخبار مربوط به لیسا در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 30 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۳
 • نظرات بلینک [ ۳ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Friday 1 July 22
  • 18:49

  ROSE 2022 /06/30

  اخبار مربوط به رزی در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦30 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۵
 • نظرات بلینک [ ۳ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Friday 1 July 22
  • 16:37

  JENNIE 2022/06/30

  اخبار مربوط به جنی در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 30 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۱
 • نظرات بلینک [ ۱ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Friday 1 July 22
  • 16:35

  JISOO 2022/06/30

  اخبار مربوط به جیسو در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦30 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۲
 • نظرات بلینک [ ۰ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Friday 1 July 22
  • 16:04

  LISA 2022/06/29

  اخبار مربوط به لیسا در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 29 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۶
 • نظرات بلینک [ ۴ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Wednesday 29 June 22
  • 22:40

  ?JENLISA COMBACK SONG

  لیک اهنگ مشترک جنی و لیسا

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۶
 • نظرات بلینک [ ۱۱ ]
  • 𝑳𝒆𝒆 𝑺𝒖𝒏𝒐𝒐
  • Tuesday 28 June 22
  • 16:01

  ?JENNIE X JHOPE

  همکاری جنی و جیهوپ در البوم جدید جیهوپ؟

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۸
 • نظرات بلینک [ ۱۷ ]
  • 𝑳𝒆𝒆 𝑺𝒖𝒏𝒐𝒐
  • Tuesday 28 June 22
  • 13:08

  LISA 2022/06/28

  اخبار مربوط به لیسا در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 26 ´

  (به ادامه مطلب بروید) 

 • ۴
 • نظرات بلینک [ ۲ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Tuesday 28 June 22
  • 12:32

  JENNIE 2022/06/27

  اخبار مربوط به جنی در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 27 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۳
 • نظرات بلینک [ ۱ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Tuesday 28 June 22
  • 10:03

  JISOO 2022/06/27

  اخبار مربوط به جیسو در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 27´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۴
 • نظرات بلینک [ ۴ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Monday 27 June 22
  • 19:40

  LISA 2022/06/26

  اخبار مربوط به لیسا در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 26 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۲
 • نظرات بلینک [ ۱۰ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Monday 27 June 22
  • 03:00

  ROSÈ 2022/06/26

   

  اخبار مربوط به رزی در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 26 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۲
 • نظرات بلینک [ ۱ ]
  • 𝑳𝒆𝒆 𝑺𝒖𝒏𝒐𝒐
  • Monday 27 June 22
  • 02:53

  JISOO 2022/06/26

  اخبار مربوط به جیسو در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 26´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۲
 • نظرات بلینک [ ۴ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Monday 27 June 22
  • 02:51

  Interview Jennie With Wkorea

  ترجمه مصاحبه جنی با مجله WKorea

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۵
 • نظرات بلینک [ ۲ ]
  • 𝑳𝒆𝒆 𝑺𝒖𝒏𝒐𝒐
  • Sunday 26 June 22
  • 13:06

  LISA 2022/06/25

  اخبار مربوط به لیسا در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 25´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۳
 • نظرات بلینک [ ۳۲ ]
  • 𝑳𝒆𝒆 𝑺𝒖𝒏𝒐𝒐
  • Saturday 25 June 22
  • 08:55

  LISA 2022/06/24

  اخبار مربوط به لیسا در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 24´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۴
 • نظرات بلینک [ ۰ ]
  • 𝑳𝒆𝒆 𝑺𝒖𝒏𝒐𝒐
  • Saturday 25 June 22
  • 08:36

  ROSE 2022/06/24

  اخبار مربوط به رزی در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 24´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۳
 • نظرات بلینک [ ۰ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Saturday 25 June 22
  • 08:29

  JISOO 2022/06/24

  اخبار مربوط به جیسو در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 24´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۶
 • نظرات بلینک [ ۳ ]
  • 𝑳𝒆𝒆 𝑺𝒖𝒏𝒐𝒐
  • Saturday 25 June 22
  • 08:23

  LISA 2022/06/23

  اخبار مربوط به لیسا در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦23 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۴
 • نظرات بلینک [ ۰ ]
  • ˢʰⁱⁿⁱᵗᵃⁱ ᶜʰᵃⁿ
  • Friday 24 June 22
  • 02:35

  JENNIE 2022/06/23

  اخبار مربوط به جنی در ` 𝘑𝘶𝘯𝘦 23 ´

  (به ادامه مطلب بروید)

 • ۴
 • نظرات بلینک [ ۱ ]
  • 𝑳𝒆𝒆 𝑺𝒖𝒏𝒐𝒐
  • Friday 24 June 22
  • 02:19